bezpieczna praca to lepsza praca

Doradzamy pracodawcom jak organizować bezpieczną pracę. Korzyści ze współpracy:

  • oszczędność czasu i pieniędzy
  • spojrzenie z zewnątrz
  • wiedza ekspercka
Wpis do Rejestru Kuratorium Oświaty w Łodzi – rejestr K nr.335 z 25.10.1993 r.
Ochrona Środowiska
Obliczymy opłaty za korzystanie ze środowiska.
Ochrona p.poż.
Zajmiemy się kompleksową obsługą p.poż. w Twojej Firmie.
HACCP
Wdrażamy system HACCP.